Artikel Onze Hond 01/2005 - Vuurwerkgeluidentraining Cd voor honden € 9,95

Geluiden Training CD´s
kop

Totaalbedrag

Totaalbedrag

Ga naar de inhoud

Artikel Onze Hond 01/2005

Informatie > Artikelen & Tijdschriften
vuurwerkangst behandeling Onze hond

 Vuurwerkangst...

Artikel uit Onze hond: 01/2005
TEKST: Debbie  Rijnders FOTO’S: Allice van Kempen en Debbie  Rijnders.

Debbie Rijnders is gedragstherapeut voor dieren en directeur van Tinley. Zij is als docent verbonden aan diverse opleidingen binnen zowel de kynologie als de veterinaire wereld. vanuit haar ervaringen als gedragstherapeut voor honden schrijft zij exclusief voor het maandblad ONZE HOND artikelen over hondengedrag en opvoeding.
 

Als uw hond angst voor vuurwerk heeft, kunt u hem er vlak voor de jaarwisseling niet meer van af helpen. Er is dan onvoldoende tijd om de hond een nieuwe, positieve associatie aan te leren. Maar ik kan u wel een paar adviezen geven die het voor de hond makkelijker maakt om tijdens oudejaarsdag rustig te blijven..

ls uw hond gewend is om in een bench te liggen, maak deze dan extra veilig door drie zijkanten en het dak te bedekken. Als hij een andere voor hem veilige plek opzoekt, bijvoorbeeld in de gangkast of onder uw bed, laat hem daar dan rustig liggen. Ook als hij normaal niet in de slaap­kamer mag, is het verstandig om in geval van vuurwerkangst een uitzon­dering te maken. Wegkruipen in een donkere ruimte die aan zoveel moge­lijk kanten is afgeschermd, is een natuurlijke reactie.
 

Ramen sluiten

Laat de hond op oudejaarsavond niet alleen thuis en zeker niet alleen in een ruimte met veel ramen. Sluit de ramen en doe ook de gordijnen dicht. Hoe minder de hond wordt geconfron­teerd met de geur en met het licht van het vuurwerk, hoe kleiner de kans dat het dier zijn angst voor het vuurwerk gaat generaliseren. Hebt u zo’n hond die het liefste bibberend tegen u aankruipt, stimu­leer dit dan niet. Ik kan me goed voor­stellen dat u hem wilt troosten en beschermen, maar de kans is groot dat u door deze actie een hond krijgt die verlatingsangst ontwikkelt. De hond leert immers dat er maar één plek veilig is: dichtbij z’n baas. 

 

Oudejaarsavond

Geef uw hond op oudejaarsdag zo weinig mogelijk te eten. Dit voorkomt dat hij plotseling uit moet. Angst stimuleert het maag-darmkanaal om zich te ledigen en het is voor de hond vervelend als hij op die spannende dag ook nog eens extra naar buiten moet. Laat uw hond op oudejaars­avond bijtijds uit en zorg dat hij een goed passende, stevige halsband om heeft waar hij zijn kop niet uit kan trekken. Kijk ook of de lijn wel voldoende stevig is. Helaas is het nog altijd zo dat angstige dieren zich weten los te rukken: soms omdat de halsband te groot is en anders omdat de lijn knapt. Sommige van deze honden rennen blindelings de straat op en de kans dat zij aangereden worden is niet ondenkbeeldig.
 

Gedragstherapie Cd
Haal bij uw dierenarts een middel waar hij rustig van wordt, maar bedenk wel dat sommige middelen akelige bijwerkingen kunnen hebben. Daarom is het belangrijk dat u na de jaarwisseling uw dier gaat helpen om van zijn angst af te komen. Een van de hulpmiddelen daarbij is de Tinley gedragstherapie CD. Met deze CD kunt u uw dier onder gecontroleerde omstandigheden leren om een andere associatie te leggen bij het horen van onweer of vuurwerk. Voordat u de CD gebruikt is het belangrijk dat uw dier nagekeken is door de dierenarts; dit om uit te sluiten dat er een medische oorzaak is voor het probleem. U kunt ook met uw dierenarts overleggen welke medicatie het dier eventueel kan gebruiken. Daarnaast kan uw dierenarts u, indien nodig, doorver­wijzen naar een gedragstherapeut.

 

Artikel uit Onze hond: 01/2005Samen spelen
U begint met uw hond te leren dat de rustig uitgesproken woorden ‘samen spelen’ betekenen dat u met hem gaat spelen. U kunt hem dit aanleren door eerst zijn aandacht te vragen. Als u de aandacht heeft dan zegt u de woorden ‘samen spelen’ en begint u het spel. Doe een spel dat het dier echt leuk vindt en gebruik hiervoor bij voorkeur een speeltje dat u na afloop van het spel wegbergt. Uw hond mag er de eerste tijd niet alleen mee spelen. Oefen dit net zo lang als nodig is om uw hond te leren dat de woorden ‘samen spelen’ betekenen dat er een leuk en ontspannen spel volgt. Oefen in korte sessies en stop op het moment dat de hond het spel nog leuk vindt. Gelijk na afloop van het spel geeft u de hond iets lekkers te eten.

Geluid introduceren
Nu gaat u het geluid van de CD intro­duceren. In eerste instantie heeft u daar hulp bij nodig. U nodigt uw hond uit met ‘samen spelen’ en uw hulp zet de CD heel zachtjes aan. Het is de bedoeling dat uw hond het geluid nauwelijks hoort en er daarom ook niet met angst op reageert. Ziet u of uw hulp angstsignalen, dan moet het geluid direct nog zachter worden gezet. U mag pas weer verder spelen wanneer de hond geen angst meer laat zien. Terwijl u met de hond speelt, blijft de CD aan staan. Anderhalve minuut voordat het onweer- of vuur­werk geluid wegvalt, stopt u met spelen en geeft u uw hond wat lekkers te eten. Als de geluiden na 15 (onweer) of na 10 (vuurwerk) minuten weg zijn, geeft u de hond minimaal 5 en maximaal 10 minuten geen aandacht meer. U praat niet meer tegen hem, kijkt hem niet aan en doet iets voor u zelf.

Volume opvoeren
Zolang de hond geen angst vertoont kunt u de CD dagelijks een aantal keren draaien en het geluid langzaam harder zetten. Ga vooral niet te snel het geluidsvolume opvoeren en blijf attent op angstsignalen. Neem alle tijd en oefen net zo lang totdat u de CD redelijk hard kunt afspelen, terwijl uw hond ontspannen met u speelt en zijn lekkers opeet. Als het goed blijft gaan, heeft uw hond bij het horen van onweer of vuurwerk een andere associatie aangeleerd. Hij weet nu namelijk dat het geluid dat hij hoort niet iets is om bang van te zijn, maar dat het de voorbode is van spelen met de baas en iets lekkers te eten krijgen.

Afwisselen
U blijft geregeld oefenen met de CD, maar gaat nu langzaam de tijd dat u samen met de hond speelt korter maken. Vervolgens gaat u spelen en lekkers voeren afwisselen. Het moet voor de hond een verrassing worden of het geluid van de CD betekent dat hij samen met de baas mag spelen of iets heel lekkers te eten gaat krijgen.

Belangrijk
Zolang het dier zijn angst niet hele­maal kwijt is, mag hij niet plotseling geconfronteerd worden met een situa­tie waarin de angst in alle hevigheid
wordt opgeroepen. Dit betekent dat een dier dat getraind wordt met de gedragstherapie CD vanwege angst voor vuurwerk, gedurende de training niet geconfronteerd mag worden met echt vuurwerk. Deze confrontatie mag pas plaatsvinden als de hond zijn angst kwijt is. Daarom is het niet verstandig met de CD te oefenen in een periode waarin er een vergrote kans is op vuurwerk. Begin dus te trainen in een periode ver voor de jaar­wisseling of een aantal dagen na oudejaarsavond zodat de kans op plotseling horen van vuurwerk klein is. Merkt u dat het werken met de CD geen verbetering geeft, schakel dan een Tinley gedragstherapeut in. Uit ervaring kan ik u vertellen dat angst voor vuurwerk bijna altijd te verhelpen is. Ik wens u en uw hond(en) een voorspoe­dig en vooral angstvrij 2005.

Artikel uit Onze hond: 01/2005

vuurwerkangst hond
lijn hondentrainingsgeluiden cd
Terug naar de inhoud